Karaca’da insan merkezli çalışma anlayışının, sürdürülebilir başarı elde etmek açısından çok önemli olduğu bilinir. Sürdürülebilir başarı ise müşterilerimiz, çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz  için yarattığımız değerlerin optimumda bütünleşmesi sonucu elde edilir. Hizmet anlayışımız ve çalışma düzenimizde, müşterilerimiz, çalışanlarımız ve tedarikçilerimizin ortak menfaatleri esastır.

 

Müşterilerimiz en değerli aktiflerimizden biridir ve menfaatleri her zaman en ön plandadır.. Karaca yönetici ve çalışanları, başarının, müşterilerine sunduğu hızlı ve kaliteli servis sonucunda ulaşılan bir yol olduğunu iyi bilir. Amacımız müşterilerimize her zaman beklentilerinin üzerinde servis sunabilmektir. Hiçbir geçerli neden iş yoğunluğumuzun servis standardımızı düşürmesine izin veremez.

 

KALİTE POLİTİKAMIZ 

 

Karaca’nın birinci önceliği, sıfır hata ile düzenlenen beyannameleri zamanında ve eksiksiz olarak ilgili gümrük idarelerine ulaştırmak, gümrük işlemlerini problemsiz bir şekilde mümkün olan en kısa zamanda tamamlamak, beyanname muhteviyatı eşyaları zamanında ve üretildiği şekliyle sahibine teslim etmek ve sektörde hizmet konusunda KALİTE, HIZ, TECRÜBE ve GÜVEN kavramları ile birlikte anılmaktır. 


“KALİTE” bir yaşam tarzıdır. ‘’KALİTE’’ tasarlanır,üretilir, kontrol edilir ve geliştirilir. “KALİTE” tüm çalışanların gönüllü desteği ve sorumluk bilinci ile sağlanır ve sürdürülür. 


Kalite Politikamızın Temel İlkeleri; 

 

 Üretken ve sürekli gelişime açık, iletişimin kurumsal verimliliğin vazgeçilmez unsuru olduğuna inanan, takım ruhu içerisinde şirket hedeflerine ulaşmak için tüm gücünle çalışan insan kaynağını oluşturmak ve yönetmek. 

 

 Geçmiş tecrübelerini geleceğe aktararak problemlerin ortaya çıkmasını engellemek ve köklü çözümler getirmek.


 Gizlilik ve güvenilirlik ilkeleriyle,dürüstlükten taviz vermeden toplum, birey ve etik değerlerini her zaman ön planda tutmak. 


 Etkin diyaloglar kurarak müşteri ve iş ortaklarıyla uyum içinde çalışmak. 


 Ekip ruhuyla ve personel eğitimleriyle müşteri gereksinimlerini beklentilerinin ötesinde ve süratle karşılayarak müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı gerçekleştirmek. 


 Çalışmalarının her sürecinde teknolojiyi vazgeçilmez kılarak bilgi esaslı bir demokratik yönetim modeli oluşturup, sürekli gelişmeye açık bir yapıda şeffaflıkla uygulamak. 


 Kanunlara ve yasal düzenlemelere titizlikle uyarak, kaliteli hizmet anlayışını daima ön planda tutmak. 


 Kattığı ilklerle sektöre yön veren, vizyonu ve değerleriyle Türkiye’nin önde gelen ve örnek gösterilen lider gümrük müşavirlik şirketlerinden biri olmayı hedeflemek. 


Tüm bu hedef ve politikalarıyla Karaca, sahip olduğu ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uymayı ve bu sistemleri sürekli geliştirmeyi ve iyileştirmeyi taahhüt eder. 

 

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE ŞİKAYETLERİ POLİTİKAMIZ

 

Müşteri memnuniyeti politikamızın temelini “Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti” ve “Müşteri Odaklılık” oluşturmaktadır. Bu doğrultuda hedefimiz; müşterilerimizden gelen her türlü görüş, istek ve öneriler doğrultusunda iş süreçlerimizi sürekli iyileştirmek ve müşterilerimiz ile uzun soluklu karşılıklı güvene dayalı ve uzun vadeli ilişkiler kurmak, ilkeli dürüst ve sistemli çalışmamızın sonucunda değerli müşterilerimizin beğeni, övgü ve güvenlerini kazanmaktır.

 

Karaca’da yapılan tüm çalışmalar; şeffaflık, erişilebilirlik, objektiflik, müşteri odaklılık, sürekli iyileştirme, hızlı ve etkin çözümler ve profesyonellik ilkeleri çerçevesinde ele alınır. 


 Şeffaflık ve erişilebilirlik ilkemiz ile ; müşterilerimiz şikayet, talep ve önerilerini 7 gün 24 saat “444 8 572 “Müşteri Hattımız” ve web sitemiz de bulunan Müşteri Geri Bildirim Formu aracılığı ile kuruluşumuza ulaştırabilirler. Tüm iletişim kanallarımız değerli müşterilerimize her zaman açıktır. 


 Objektiflik ilkemiz ile ; Kuruluşumuza gelen her türlü şikayet, talep ve öneriler ön yargısız ve en doğru şekilde değerlendirilir. 


 Müşteri odaklılık ilkemiz ile ; Her zaman en iyisini, en kalitelisini ve en sağlıklısını hak eden müşterilerimize; etkin, gerçekçi ve uygulanabilir çözümler sunulur, ihtiyaçları karşılanır. 


 Sürekli iyileştirme ilkemiz ile; Müşteri memnuniyetinin kalıcı kılmak için, müşteri şartlarının karşılanıp karşılanmadığı ile ilgili olarak müşterinin değişen beklentileri ölçülür, değerlendirilir ve tüm çalışanlarımıza duyurulur, sunduğumuz tüm hizmetlerle ilgili en küçük bir memnuniyetsizlik bile ciddiye alınarak iyileştirme faaliyetleri gerçekleştirilir. Şikayet Yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmek için gerekli kaynak ve eğitim ihtiyaçları sağlanır. 


 Hızlı ve etkin çözüm ilkemiz ile ; Müşterilerimizin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda hızlı ve etkin çözümler üretilir ve sürekli yenilikler yapılır. 


 Profesyonellik ilkemiz ile ; Müşterilerimizden gelen her türlü şikayet, talep ve öneriler uzmanlarımız tarafından değerlendirilir ve en uygun çözümler bulunur. 


Yukarıda belirtilen ilkeler çerçevesinde ; 


Müşteri istek ve beklentilerine önem veren, müşteri memnuniyetini ölçmek için etkin yöntemlere sahip olan, müşteri şikayetlerini değerlendirip yeni yaklaşımlar sunan, müşteri ilişkileri yönetimi felsefesinin standart ve uygulamalarını yerine getiren KARACA, müşterilerinin şikayet ve taleplerini karşılamak, kalite standartlarını daha da ileri seviyelere ulaştırarak hem daha iyi hizmet sunmak hem de sektörde fark yaratmak için oluşturduğu müşteri memnuniyeti politikasıyla, 02.05.2009 tarihinde ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve Şikayetleri Yönetim Sistemi Belgesi ‘ni almaya hak kazanmıştır. 


Bu belge ile, Karaca Gümrük Müşavirliği olarak ; 


 Müşteri hizmetleri kalitemizi sürekli geliştirmek için müşteri şikâyetlerini ele alma ve cevaplama sürecimizin etkinliğini ve verimliliğini arttırarak sürekli iyileştirmeyi, 


 Geri bildirimlerin sürekliliğini sağlayarak, müşterilerimizin her türlü şikâyetini etkin biçimde kontrol altında tutarak çözüme ulaştırmayı, 


 Müşteri odaklı bir ortam oluşturarak müşteri memnuniyetini sürekli artırmayı, 


 Müşterilerle ilgili olarak yürürlükte bulunan her türlü yasal mevzuata uymayı, 


 Müşterilerimizin istek, talep ve eleştirilerinin kayıt altına alınarak analiz edilmesi ve bu doğrultuda ürün ve hizmet kalitemizin iyileştirilmesini, 


 Şirket olarak güvenilirliğimizi müşterilerimiz nezdinde sürekli kılmayı, 


Müşteri Şikâyetleri Yönetim Politikamızın temel ilkeleri olarak benimsediğimizi ilan ediyor ve organizasyon olarak attığımız her adımda bu ilkeleri gözetmek için hep birlikte ve var gücümüzle çalışmayı taahhüt ediyoruz. 

 

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

 

Bilgi varlıklarımızın güvenliğinin, gizlilik bütünlük ve kullanabilirlik koşulları altında sağlanması, iş süreçlerinde etkin,doğru,hızlı ve erişim yetkileri gözetilerek güvenli bir biçimde kullanılması şirketimizin faaliyetleri için çok önem taşır. Karaca bu amaçla, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini kurmuş ve şartlarını yerine getirmeyi, etkinliğini sürdürmeyi ve sürekli geliştirme faaliyetini devam ettirmeyi, yasal şartlar, sözleşme şartları ile yükümlülükleri ve müşteri şartlarını da göz önünde bulundurarak, mevcut ve oluşabilecek riskleri de dikkate almak yoluyla bilgi güvenliği gereksinimlerini karşılamayı şirket politikası olarak belirlemiştir.

 

 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile , Karaca’ da  iş sürekliliğinin sağlanması ve güvenlik ihlallerinden doğan zararların ve riskin en aza indirilmesi amaçlanmaktadır. “Bilgi Güvenliği Politikası ve Uygulamaları ‘’ ile Karaca bilgi varlıklarının, gizlilik (Bilginin sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilir olması), bütünlük (Bilginin yetkisiz değiştirmelerden korunması ve değiştirildiğinde farkına varılması ) ve kullanılabilirlik (Bilginin yetkili kullanıcılar tarafından gerek duyulduğu an kullanılabilir olması ) özelliklerinin korunması sağlanacaktır.

 

 Bu anlamda, Karaca Gümrük Müşavirliği,

 

  Bilginin gizliliğini, izinsiz erişime karşı korunduğunu ve sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilir olduğunu,

 

  Bilginin yetkisiz kişilere kasten veya dikkatsizlik sonucu verilmemesinin sağlandığını,

 

  Bilginin doğruluğunun sağlandığını,

 

  Bilgiye gereksinim duyulduğunda yetkili kullanıcıların erişimine hazır bulundurulduğunu,

 

  Yasal şartların sağlandığını,

 

  Tüm prosedürlerin tüm birimler tarafından uygulanmasının sağlandığını,

 

  Tüm çalışanlara Bilgi Güvenliği eğitiminin verildiğini,

 

  Tüm açıklıkların birim sorumlusuna raporlandığını ve önlemler alındığını,

 

  Çözülemeyecek açıklıkların güvenlik sorumluları tarafından organize edilmesinin sağlandığını,

 

  Müşterileriyle veya iş birliği yapılan firmalarla yürütülen faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Prosedürlerine uygun olarak hareket edildiğini

 

 Beyan ve taahhüt eder.

 

 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

 

 Karaca, tüm faaliyetlerinde insanı en değerli aktifi olarak kabul eder ve çalışanlarının maruz kalabilecekleri potansiyel tehlikeli durumların tanımlandığı, değerlendirildiği, kontrol edildiği ve bütün çalışanlara duyurulduğu daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturarak, oluşabilecek her türlü kayıpları en aza indirmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimser ve bundan gurur duyar.

 

Bu hedefe ulaşmak için,

 

 Sahip olduğu  OHSAS 18001  belgesinin standartlarına uygun  İş sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerini sürekli iyileştirmeyle destekleyerek güncel tutar.

 

 Risklere göre uygun acil durum (deprem, yangın, sel, sivil savunma vb.) eylem prosedürlerini  oluşturur ve  işin devamlılığı imkânlarını sağlar.

 

 Çalışanlarının, tedarikçilerinin ve işbirliği yaptığı firmaların İş sağlığı ve Güvenliği konusunda bireysel sorumluluklarının farkında olmaları için gerekli eğitimleri verir.

 

 Tüm çalışanlarını, İş Sağlığı ve Güvenliği programının uygulanmasında, yetkileri dahilinde gerekli tüm önlemleri almakla sorumlu tutar. Bu sorumluluk tüm tehlikelerin ortadan kaldırılmasını veya olası tehlikelerin amirine bildirilmesini, tüm iş güvenliği tedbirleri uygulamalarına aktif bir şekilde katılmayı ve desteklemeyi kapsar.

 

Karaca  ve çalışanları, yürürlükteki  İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm yasal gerekliliklere  ve ahlaki kurallara uymayı ve uygulamayı taahhüt ederler.

 

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

 

Karaca' da, faaliyetlerimiz sonucunda ortaya çıkabilecek çevreye karşı olası zararlı etkileri en aza indirmeye

çalışmak ,çevreye karşı daha duyarlı olmak için sürekli değişimi ve gelişimi sağlamak, şirketimiz yönetimi ve çalışanları için bir önceliktir. Bu küresel amaç, Karaca'nın günlük işleyişinin temelini oluşturur.

 

Biz, Karaca üst yönetimi olarak; Yöneticisi, çalışanları ve tedarikçileri ile hep birlikte işletmemizde yapacağımız etkin ve başarılı çalışmalarla, çevreyi korumak adına, ISO 14001 standardına uygun olarak, üzerimize düşenleri yapmaya kararlıyız.