Karaca, Müşterilerinin ithal / ihraç ettiği veya edeceği mallarla ilgili gümrük idarelerine ibrazı zorunlu aşağıda sıralanan belgeleri ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarından takip ve temin eder.

 

 Araç Tip Onay Belge İşlemleri

 Atom Enerji Kurumu İşlemleri

 Bakım Onarım Belgesi Alma İşlemleri

 Dahilde ve Hariçte İşleme Belgelerinin Talep, Revize, Süre Uzatım ve Kapatılması İşlemleri

 Fiktif, Genel Antrepo, Özel Antrepo, Antrepo İzinleri ve Kuruluş İşlemleri

 Garanti Muafiyet Belge İşlemleri

 Gözetim Belgesi alma İşlemleri

 İthal Lisansı Alma İşlemleri

 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Belgesi İşlemleri

 Karayolu Uygunluk Belgesi İşlemleri

 Kontrol Belgesi Alma İşlemleri

 Kültür Bakanlığı İzin Belgeleri işlemleri

 Kayıt Belgesi İşlemleri

 Kota Talep İşlemleri

 Konsolosluk Tasdik İşlemleri

 Kullanılmış Makine Özel İzin Talep İşlemleri

 Küşat ,Elleçleme İşlemleri

 Marka ve İsim Tescil İşlemleri

 Mahsup İşlemleri

 Müfrez İşlemleri

 Ölçü Ayar İşlemleri

 Petrol İşleri Genel Müdürlüğü İzin Belgeleri İşlemleri

 PTT Onay Belgesi İşlemleri

 Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi İşlemleri

 Telsiz Genel Müdürlük İzinleri İşlemleri

 TSE , Kimyahane  Raporları Alma İşlemleri

 Teşvik Belgelerinin Çıkartılması, Takip ve Kapatılması İşlemleri

 Tüketiciyi Koruma Garanti Belgesi işlemleri

 Ticaret Odası Ekspertiz İşlemleri

 Teminat Çözüm İşlemleri

 Telsiz Genel Müdürlüğü İzinli İşlemler

 Zirai Karantina İşlemleri