Karaca Gümrük Müşavirliği, aşağıda sıralanan gümrük işlem ve hizmetlerini her biri sahasında lider değerli müşterilerine uzun yıllardır başarıyla sunmaktadır.

 

 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP)Tespiti, Bağlayıcı Tarife Alımları,

 Menşe Tespit, Bağlayıcı Menşe Alımları,

 Dolaşım Belgeleri Ve Menşe Sertifikaları Uygulamaları,

 Gümrük Vergileri Hesaplamaları

 İthalat İşlemleri,

 İhracat İşlemleri, 

 Posta Gümrük İşlemleri, 

 Transit Ticaret İşlemleri, 

 Dahilde İşleme İşlemleri, 

 Hariçte İşleme İşlemleri ,

 Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi, 

 Antrepo İşlemleri, 

 Geçici İthalat İşlemleri, 
 Geçici İhracat İşlemleri,

 Transit Rejimi İşlemleri, 

 Serbest Bölge İşlemleri, 

 Yeniden İhracat İşlemleri, 
 İmha İşlemleri,

 Gümrüğe Terk İşlemleri, 

 Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna, 

 Tasfiye Edilecek Eşyaya İlişkin İşlemleri, 

 Geri Gelen Eşya İşlemleri, 

 Sınır Ticareti İşlemleri.