Karaca, müşteri beklenti ihtiyaç ve memnuniyetinin arttırılmasını öngören dünyaca kabul görmüş bir Kalite Yönetimi Sistemi belgesi ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi 'ne sahiptir. ISO 9001 esas olarak bir kontrol mekanizmasıdır. Karaca’nın bu standarda sahip olmasının amacı hata ve kusurları azaltmak, ortadan kaldırmak ve daha önemlisi oluşabilecek hata ve kusurları önlemektir. Bu standart direkt olarak hizmet kalitesiyle ilgili değil yönetim sisteminin kalitesiyle ilgilidir. Etkin bir kalite yönetim sistemi oluşturan Karaca, müşterilerine etkin ve kaliteli hizmetler üretmektedir.

 

 

 

 

 

 

Bilgi varlıklarımızın güvenliğinin sağlanması, iş süreçlerinde etkin doğru hızlı ve erişim yetkileri gözetilerek güvenli bir biçimde kullanılması şirketimizin kurulduğu günden beri üzerinde önemle durduğu yönetim politikalarımızdan biridir. Karaca bu yönetim politikasını efektif bir şekilde uyguladığını tasdik ettirmek için 2013 yılının ikinci yarısında başlattığı ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi eğitim ve belgelendirme çalışmalarını tamamlamış  olup  bu kıymetli yönetim sistemi belgesini de bünyesine katmıştır.

 

 

 

 

 

 

Bu kıymetli belgelerin yanı sıra , müşteri istek ve beklentilerine önem veren, müşteri memnuniyetini ölçmek için etkin yöntemlere sahip olan, müşteri şikayetlerini değerlendirip yeni yaklaşımlar sunan Karaca, müşterilerinin şikayet ve taleplerini karşılamak, kalite standartlarını daha da ileri seviyelere ulaştırarak hem daha iyi hizmet sunmak hem de sektörde fark yaratmak için oluşturduğu müşteri ilişkileri politikasıyla ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve Şikayetleri Yönetim Sistemi Belgesini ; çevreye karşı daha duyarlı olmak ve sürekli değişimi ve gelişimi sağlamak için oluşturduğu çevre politikasıyla ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesini ; en değerli aktifi olarak kabul ettiği çalışanlarının maruz kalabilecekleri potansiyel tehlikeli durumların tanımlandığı, değerlendirildiği, kontrol edildiği, daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı için oluşturduğu iş sağlığı ve iş güvenliği politikasıyla da OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi belgesini bünyesine katmıştır.

Karaca Gümrük Müşavirliği; ISO 9001, ISO 10002,ISO 14001, OHSAŞ 28001 ve ISO 27001 Yönetim sistemi belgelerinin hepsine sahip az sayıdaki Gümrük Müşavirliği şirketlerinden biridir. 

 

Karaca, oluşturduğu ve uyguladığı etkin Kalite Yönetim Sistemi sayesinde özel kalite ödülü sahibi değerli sanayici müşterileri tarafından, sunduğu katma değerli hizmetler, müşterilerinin kalite anlayışlarına yaptığı katkılar ve başarılarından dolayı yıllar içerisinde hizmet dalında tedarikçi Kalite Ödülleri ile ödüllendirilmiştir.