Mersin Liman İşletmeciliği A.Ş nin Liman İçerisindeki CFS Muayene ve Tam Tespit Sahalarda Kalan Konteynerler Hakkındaki Yazısı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) Bulgar Gümrüklerinin Ortak Transit Uygulaması Hakkındaki bilgilendirme yazısı.
Devamı için tıklayınız.
3.06.2015/29375 Sayılı RG de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ’de Değ. Yap. Dair Tebliğ.
Devamı için tıklayınız.
1 Haziran 2015 Tarihli ve 29373 Sayılı RG de (Mükerrer) yayımlanan TC Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar.
Devamı için tıklayınız.
23 Mayıs 2015 Tarihli ve 29364 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Karar ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğler.
Devamı için tıklayınız.
21 Mayıs 2015 Tarihli ve 29362 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğler (No: 2015/15)(No:2015/17)
Devamı için tıklayınız.
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
44
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89