20 Şubat 2019 Tarihli ve 30692 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 24)
Devamı için tıklayınız.
15 Şubat 2019 Tarihli ve 30687 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 23)
Devamı için tıklayınız.
29 Ocak 2019 Tarihli ve 30670 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
Devamı için tıklayınız.
17 Kasım 2018 Tarihli RG de yayımlanan AB Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Devamı için tıklayınız.
3 Kasım 2018 Tarihli ve 30584 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Gümrük Genel Tebliğleri.
31 Ekim 2018 Tarihli ve 30581 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 265)
Devamı için tıklayınız.
1
2
3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53