26 Kasım 2016 Tarihli ve 29900 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 24)
Devamı için tıklayınız.
23 Kasım 2016 Tarihli ve 29897 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/50)
Devamı için tıklayınız.
23.11.2016 Tarihli ve 29897 Sayılı RG de yayımlanan Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 4)
Devamı için tıklayınız.
Serbest Bölgelere veya Gümrük Antrepolarına Giriş İçin veya Gemi Kumanyacılığı İçin Gönderilen Ürünlerin Veteriner Kontrollerine İlişkin Kurallar Hakkında Tebliğ
Devamı için tıklayınız.
12 Kasım 2016 Tarihli ve 29886 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/40)
Devamı için tıklayınız.
Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu büyük devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk ü saygı, şükran, özlem ve rahmetle anıyoruz.
Devamı için tıklayınız.
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71