Şirketimizin hedeflerine ulaşmasının ve gelişmesinin en önemli unsurunun insan kaynağı olduğu bilincinden hareketle, insan kaynakları politikamız aşağıda özetlenen ilkelere dayanır.

 

 Şirketimize, eğitim düzeyi yüksek, yenilik ve değişimlere açık,yaratıcı, dinamik, çözüm ve sonuç odaklı, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen görevin yetkinliğine uygun nitelikte insan seçimini ve görevlendirilmesini gerçekleştirmek,

 

 Şirketin büyüme hedefleri doğrultusunda ortaya çıkacak yönetici ihtiyacını şirket bünyesinden karşılamaya yönelik insan kaynakları uygulamalarını geliştirmek,

 

 Şirketteki mevcut insan kaynakları kalitesini şirket içi ve şirket dışı eğitimlerle arttırmak;

 

 Tüm şirket çalışanlarına hem bireysel hem de mesleki anlamda yeteneklerini ve becerilerini kullanabilecekleri ve geliştirebilecekleri huzurlu ve profesyonel çalışma ortamı sağlamak,

 

 Şirket içinde iletişim ve ekip çalışmasına ortam sağlamak,

 

 Başarıyı teşvik eden ve ödüllendiren sistemler geliştirmek ve uygulamak,

 

 Personelin ücret sistemi ve sosyal haklar açısından mevcut imkanlar çerçevesinde en iyi şekilde tatmin edilmesini sağlayarak, performansa dayalı adil bir ücret politikası uygulamak,

 

 Yukarıdaki tüm uygulamaları, etik kurallar ve fırsat eşitliğinin istisnasız uygulanmasını sağlayarak gerçekleştirmek.

 

Türkiye'de sektöre adım attığı günden beri gerçekleştirdiği atılımlar yenilikler ve kalite anlayışı ile sürekli yükselen bir grafik çizen Karaca, bugün sektörün en iyi hizmet üreten en başarılı firmaları arasında yer almaktadır. Sektördeki farklılığını açıkça ortaya koyan Karaca 'da, bir firmanın başarısının, çalışanlarının ve müşterilerinin memnuniyetine bağlı olduğuna inanılır. Bu nedenle müşteri odaklı yönetim anlayışını, çalışanlarını memnun edecek asgari şartlarda bütünleştiren Karaca 'nın en büyük hedefi, ailenin tüm iç ve dış bireylerinin taşıdığı markadan gurur duymasını sağlamaktır.

 

KARACA Ailesi;

 

 İşini seven,

 Kendini sürekli geliştiren,

 İnsan ilişkilerinde başarılı,

 Sorumluluk almaktan çekinmeyen ,

 Çözüm üreten,

 Zorluklar karşısında yılmayan,

 

"HİZMETTE SINIR YOKTUR" ilkesine yürekten inanan, bireylerin oluşturduğu, ayrıcalıklı bir kurumdur.