Karaca Gümrük Müşavirliği Hizmetleri Limited Şirketi’nin www.karacagumrukleme.com web sitesinde yer alan ve içeriği; Mer’i ve Mülga Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği, Kaçakçılık Kanunu, Dış Ticaret Mevzuatı, Tasfiye Mevzuatı, bunlara ait Bakanlar Kurulu Kararları, Tebliğler, Genelgeler ve Tasarruflu yazılar ile mevzuatın atıf yaptığı diğer kanun, yönetmelik, tüzük, kanun hükmünde kararname, bakanlar kurulu kararları, yönetmelikler, tebliğler ve genelgelerden oluşan Mevzuat Duyuruları ve E-Bülten Sayfaları, 13/12/1951 tarih ve 7981 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun “1.Mevzuat ve İçtihatlar” başlıklı 31’nci maddesinde yer alan “Resmen yayımlanan veya ilan olunan kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve Kaza-i kararların çoğaltılması, yayılması, işlenmesi veya her hangi bir suretle bunlardan faydalanma serbesttir.” hükmünden yola çıkarak hazırlanmıştır.Bunlar yalnızca bilgi mahiyetinde olup, esas olan mevzuat metinlerinin Resmi Gazetede yayımlanmış halleridir. Bu sebepten, www.karacagumrukleme.com sitesinde yer alan mevzuat duyurularının, e-bülten sayfalarının, haberlerin içeriğinin ve/veya bu sitede yer alan linkler vasıtasıyla ulaşılan diğer internet sitelerinin, mevzuat duyurularının e-bülten sayfalarının, haberlerin içeriklerinin güncel olmaması, buradaki bilgilerin içeriğinin, yanlış, eksik, hatalı olması sebebiyle Karaca Gümrükleme’nin herhangi bir hukuki sorumluluğu söz konusu değildir. www.karacagumrukleme.com web sitesi'nde yer alan her türlü bilgi, istatistiki şekil ve değer, güvenilirliği genel teamüller çerçevesinde kabul edilen kaynaklardan elde edilerek derlenmiş olup, doğrulukları ve yeterlilikleri hiç bir şekilde Karaca Gümrük Müşavirliği tarafından garanti edilmemektedir.
 
 
 www.karacagumrukleme.com web sitesinde yer alan bilgi, yorum ve diğer değerlerin kullanımı sonucunda doğabilecek doğrudan veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet zararlardan ve olası sair zarar ve masraflardan dolayı Karaca Gümrük Müşavirliği 'nin hiç bir şahsi, hukuki ve cezai sorumluluğu mevcut değildir.
 
 
 www.karacagumrukleme.com web sitesi'ne girmeden önce yukarıdaki uyarı ve beyanları okumuş olduğunuz farz ve tarafınızca kabul edilmekte, İleride söz konusu şartları okumamış veya okumuş olup ta bunlara uygun davranmamış olmanızdan kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin talebinizden www.karacagumrukleme.com web Sitesi'nin, bu sitedeki her türlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının, Karaca Gümrük Müşavirliği 'nin yetkilendirdikleri kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu hususta herhangi bir anlaşmazlık, iddia ve talep olduğu takdirde, iş bu web sayfasında yazılı bulunan bu ibarelerin ve Karaca Gümrük Müşavirliği’ne ait diğer tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak HUMK madde 287'ye uygun olarak İstanbul Mahkemeleri ve İcra ve İflas Dairelerinin yetkisine sunulacağı Karaca Gümrük Müşavirliği tarafından beyan ve işbu Karaca Gümrük Müşavirliği Web Sitesi'ne giren kişi(ler), kuruluş(lar) tarafından kabul ve taahhüt edilir.
 
 
 Karaca Gümrükleme önceden haber vermeksizin mevzu bahis web sitesinde yer alan bilgi ve belgeleri değiştirmek, silmek, ya da geçici veya kalıcı olarak yayınını durdurma hakkına sahiptir.