2018/02/02 13:28:35


2 Şubat 2018 Tarihli ve 30320 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğler (No: 2018/2)ve (No: 2018/3)


 İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2018/2) 

 İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2018/3)