20 Aralık 2014 Tarihli ve 29211 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği (2014/55) ve Gümrük Genel Tebliğleri.
Devamı için tıklayınız.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan Birliklerine gönderilen 18.11.2014 tarih 41787 sayılı İhracatta Kullanılan Ahşap Ambalaj Malzemeleri hk.yazı.
Devamı için tıklayınız.
17 Aralık 2014 Tarihli ve 29208 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/41)
Devamı için tıklayınız.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 12.12.2014 tarihli Antrepoya Konan Eşyaya İlişkin düzenleme ile ilgili Duyurusu.
Devamı için tıklayınız.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 14.12.2014 tarihli ve Antrepo Rejimine Konu Eşyaya İlişkin Teminat Oranlarının Belirlenmesi konulu kararı.
Devamı için tıklayınız.
16 Aralık 2014 Tarihli ve 29207 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2014/9)
Devamı için tıklayınız.
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51
52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86