22 Kasım 2014 Tarihli ve 29183 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2014/6)
Devamı için tıklayınız.
Değerli Müşterilerimiz, Gümrük Bilge Sisteminde 21 Kasım 2014 Cuma günü yaşanan hata ile ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi ile görüşen Derneğimiz İGMD...
Devamı için tıklayınız.
20 Kasım 2014 Tarihli ve 29181 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanan muhtelif ürünlerin ithalatlarında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararları.
Devamı için tıklayınız.
Serbest Bölgeler Yasası değişiyor, ölçekler büyüyor..Ekonomi Bakanı Zeybekci, serbest bölgeler kanunu’nda değişiklik yapılmasına ilişkin bir kanun taslağı üzerinde çalışıldığını bildirdi.
Devamı için tıklayınız.
19.11.2014 Tarihli ve 29180 Sayılı RG de yayımlanan 2014/6972 Klimaların Üretiminde Kullanılan Kompresörlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar.
Devamı için tıklayınız.
29176 sayılı RG de yayımlanan 117 Seri No.lu G.G Tebliği ile 115 Seri No.lu Tebliğ’de yetkilendirilen gümrük idarelerine Kapıkule Gar Gümrük Md.lüğü de eklenmiştir.
Devamı için tıklayınız.
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82