Gümrüklerde kullanılan laboratuvarlar, en ileri teknolojiye sahip cihazlarla donatılarak, gerekli tüm analizleri yapabilir duruma getirildi.
Devamı için tıklayınız.
19 Ağustos 2016 Tarihli ve 29806 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar Karar Sayısı (Karar No:2016/9099)
Devamı için tıklayınız.
14.08.2016 Tarihli RG de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Değ. Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakk. Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2016/7)
Devamı için tıklayınız.
11 Ağustos 2016 Tarihli ve 29798 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/33)
Devamı için tıklayınız.
Vergi ve vergi cezaları, gecikme faizleri, gümrük vergileri, SGK ve belediye alacaklarını yeniden yapılandıran TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Devamı için tıklayınız.
4 Ağustos 2016 Tarihli ve 29791 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/35)
Devamı için tıklayınız.
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73