T.C.D.D İşletmesi Genel Müdürlüğü Liman ve Feribot Yönetimi Dairesi Başkanlığı Haydarpaşa Liman İşletme Md.Operasyon Md.nün 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI Çalışması Yazısı.
Devamı için tıklayınız.
27 Ağustos 2016 Tarihli RG de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Devamı için tıklayınız.
Gümrüklerde kullanılan laboratuvarlar, en ileri teknolojiye sahip cihazlarla donatılarak, gerekli tüm analizleri yapabilir duruma getirildi.
Devamı için tıklayınız.
19 Ağustos 2016 Tarihli ve 29806 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar Karar Sayısı (Karar No:2016/9099)
Devamı için tıklayınız.
14.08.2016 Tarihli RG de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Değ. Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakk. Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2016/7)
Devamı için tıklayınız.
11 Ağustos 2016 Tarihli ve 29798 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/33)
Devamı için tıklayınız.
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70